Horizontal Plains – 2017
earthenware, underglaze, glaze
48″x84″x2″
Private Residence, Minneapolis, MN